Nghi lễ và trò chơi kéo co

Nghi lễ và trò chơi Kéo co truyền thống được thực hành ở khắp các vùng trồng lúa, hầu hết tập trung ở Đông và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tục kéo co ở mỗi nơi có những lối chơi khác nhau, nhưng bao giờ số người chơi cũng chia làm hai phe, mỗi phe cùng dùng sức mạnh để kéo cho được bên kia ngã về phía mình. Thông qua nghi lễ và trò chơi kéo co, người dân đã thể hiện mong ước cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từ đó phản ánh những đặc điểm riêng về bối cảnh sinh thái, lịch sử, văn hóa của quốc gia.

Năm 2015, UNESCO ghi danh "Nghi lễ và trò chơi kéo co" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho 4 tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội.

Hiển thị thêm

Theo lịch của từng chương trình biểu diễn
Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội

Thông tin/ Hình ảnh từ Cộng đồng Migo