Phu Tho
Theo lich cua tung chuong trinh bieu dien
Add collection

Contact Information

Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng Đất Tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Lần đầu tiên di sản Hát Xoan thuyết phục được UNESCO ra một quyết định đặc cách và chưa có tiền lệ: Chuyển đổi đặc biệt từ danh sách "Di sản văn hóa Phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" sang danh sách "Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại". Hát Xoan là hình thức âm nhạc cổ, được hát trong các lễ nghi thờ thần, thành hoàng làng xưa, kết hợp được yếu tố văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, độc đáo ở lời ca, giai điệu và làn điệu, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và được cộng đồng gìn giữ nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ.. Người dân đất Tổ Phú Thọ tin rằng: “Vua Hùng vẫn luôn dõi theo để nghe con cháu của ngài biểu diễn điệu Hát Xoan - điệu hát của người Lạc Việt trên đất Văn Lang”.
Image source: Multiple authors
See all details

Review

4.0

Very Good

1 Reviews

You can either sit and enjoy the view or take a long walk enjoying the fresh air

Verified by

Location and contact

Phu Tho
Theo lich cua tung chuong trinh bieu dien