Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Add collection
Phu Tho
Theo lich cua tung chuong trinh bieu dien
Add collection

Contact Information

Bất kỳ dân tộc nào trên thế giới đều có nguồn cội của mình nhưng người Việt Nam có sự khác biệt ở chỗ là cùng thờ chung Quốc Tổ Hùng Vương. Có lẽ hiếm có nơi nào có được nghi thức thờ Tổ độc đáo như vậy. Nó đã trở thành một hiện tượng xã hội mang bản sắc riêng của Việt Nam, góp phần tạo ra hệ giá trị tinh thần và bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Có thể nói, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã thấm nhuần vào máu thịt của mỗi người con đất Việt. Về Đền Hùng là về nơi cội nguồn dân tộc, về với hồn thiêng đất nước, là một hành động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân. Ngày 6/12/2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Image source: Multiple authors
See all details

Review

4.0

Very Good

1 Reviews

You can either sit and enjoy the view or take a long walk enjoying the fresh air

Verified by

Location and contact

Phu Tho
Theo lich cua tung chuong trinh bieu dien

Best nearby