Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Bất kỳ dân tộc nào trên thế giới đều có nguồn cội của mình nhưng người Việt Nam có sự khác biệt ở chỗ là cùng thờ chung Quốc Tổ Hùng Vương. Có lẽ hiếm có nơi nào có được nghi thức thờ Tổ độc đáo như vậy. Nó đã trở thành một hiện tượng xã hội mang bản sắc riêng của Việt Nam, góp phần tạo ra hệ giá trị tinh thần và bản lĩnh văn hóa Việt Nam.

Có thể nói, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã thấm nhuần vào máu thịt của mỗi người con đất Việt. Về Đền Hùng là về nơi cội nguồn dân tộc, về với hồn thiêng đất nước, là một hành động thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của nhân dân. Ngày 6/12/2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hiển thị thêm

Theo lịch của từng chương trình biểu diễn
Phú Thọ

Thông tin/ Hình ảnh từ Cộng đồng Migo