Đờn ca tài tử Nam Bộ

Add collection
Khu vuc Nam Bo
Theo lich cua tung chuong trinh bieu dien
Add collection

Contact Information

Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ, đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ, Nhã nhạc cung đình Huế và văn hóa dân gian. Đây là một loại hình nghệ thuật của đàn và ca, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn Nam Bộ hát ca sau những giờ lao động. Tại Hội nghị Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, 100% đại biểu đã bầu chọn loại hình nghệ thuật "Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Image source: Multiple authors
See all details

Review

4.0

Very Good

1 Reviews

The natural landscape is quite appealing without too much commercialize tourists activities.

Verified by

Location and contact

Khu vuc Nam Bo
Theo lich cua tung chuong trinh bieu dien