Quy định dành cho khách quốc tế khi mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 13/5
Sau 15/3, khách quốc tế có thể tự do đến Việt Nam khi có chứng nhận tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính nCoV.

Theo VnE

Việt Nam
Chia sẻ qua Facebook
Chia sẻ qua Messenger
Sao chép liên kết