Làng nghề đúc đồng Phước Kiều

Add collection
0 Reviews
Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
7h - 17h
Add collection

Contact Information

“Đóng đô” tại xã Điện Phương, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, làng nghề đúc đồng Phước Kiều đã tồn tại hơn 400 năm và được mệnh danh là làng đi tìm hình thể của cồng chiêng. Sản phẩm chủ yếu của làng đó là cồng chiêng, nồi niêu, vật dụng để bàn thờ, tượng đồng, các loại nhạc cụ và những sản phẩm này đều thể hiện rõ nét đẹp văn hóa truyền thống Việt. Đây sẽ là điểm tham quan giúp bạn chiêm ngưỡng hết tất cả những giá trị văn hóa lâu đời của làng Phước Kiều.
See all details

Review

Location and contact

Xa Dien Phuong, thi xa Dien Ban, tinh Quang Nam
7h - 17h