Chuon Chuon Kim Restaurant

Add collection
45 Reviews
89 Hoang Hoa Tham Street, Loc Tho, Nha Trang, Khanh Hoa
10h30 - 21h
(+84) 94 305 51 55
Add collection

Contact Information

Chuon Chuon Kim Restaurant is a place that brings the feeling of a warm and dear family meal by the idyllic, rustic space and familiar dishes of each meal but meticulously prepared, presented extremely eye-catching. The dishes that cannot be ignored every time you visit here such as angel flowers stir-fried with garlic, stir-fried vegetables with colander, squid soaked in eggs in ketchup or boiled meat with cannon.
Image source: Multiple authors
See all details

Review

5.0

Excellent

35 Reviews

Quán quá tuyệt với đối tượng khách gia đình. Món ăn ngon, nhân viên nhiệt tình và rất chuyên nghiệp. Mình sẽ tiếp tục ghé ăn thường xuyên .

Verified by

4.0

Very Good

7 Reviews

여러 음식을 주문해서 먹었는데, 가장 맛있는 요리는 새우요리였어요. 밥이 기본으로 나오는데, 대체로 간이 있어서 밥반찬으로 먹으면 괜찮아요. 직원들도 대체로 친절하고 영어도 잘 통하는 편이에요. 현지인보다는 관광객이 많이 찾는 식당이네요. 대신 실내 환경은 깔끔한 편이에요.

Verified by

Location and contact

89 Hoang Hoa Tham Street, Loc Tho, Nha Trang, Khanh Hoa
10h30 - 21h
(+84) 94 305 51 55