Những đồ cần mang cho ai cần leo Fan
Chuẩn bị đủ hết cái đám này là bạn đã có 15kg đồ nặng trịch sau lưng. Nhớ bày binh bố trận, cất theo thứ tự, đừng để đứng giữa rừng lại moi các kiểu mới ra món đồ mình cần nha!


Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Chia sẻ qua Facebook
Chia sẻ qua Messenger
Sao chép liên kết