Hội An - Đi là nhớ, hứa sẽ về

"Hãy nhìn xem, những bông hoa giấy này, chúng không gieo không gặt, mà ta còn mặc cho chúng đẹp như vậy, huống chi là con! Đừng lo lắng cho ngày mai lấy gì để ăn, lấy gì để mặc. Ngày nào đã có nỗi khổ của ngày ấy rồi. Hãy về đây và nghỉ ngơi!"


HoiAnThành phố Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Chia sẻ qua Facebook
Chia sẻ qua Messenger
Sao chép liên kết