Hoàng Su Phì tháng 10

Lần đầu tiên đi Hoàng Su Phì ! Trời đất, con đường đi lên nơi hùng vĩ này thiệt gian nan (tưởng tèo đến nơi!). Đường lòng vòng đi chóng cả mặt. Sương mù 24/7, chả thấy đường đi đâu cả.

Tui, em tui và mẹ tui

Hà Giang, Việt Nam
Chia sẻ qua Facebook
Chia sẻ qua Messenger
Sao chép liên kết