Đố các bạn biết, chỗ siêu đẹp này là ở đâu nè!

Hết giãn cách và được bay, tui muốn đến nơi này!
Khánh Hòa, Việt Nam
Chia sẻ qua Facebook
Chia sẻ qua Messenger
Sao chép liên kết