Tết Ông Công Ông Táo
Vietnam

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời, báo cáo những việc làm của gia chủ trong một năm vừa qua. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay.

Share with friends

Quick Information
Date and time
25/01/2022 - 25/01/2022
Location
Vietnam
Ticket price
Free
Other events you may like
Free
Exhibition
01/12/2023 - 09/12/2023
Galerie Quynh - 118 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, HCMC HCM
Music
01/12/2023 - 09/12/2023
Hanoi & HCMC
Music
02/12/2023 - 08/12/2023
Hanoi & Ho Chi Minh City
Restaurant/Hotel
02/12/2023 - 25/12/2023
The InterContinental® Hanoi Westlake - No. 5, Tu Hoa, Tay Ho, Hanoi