Tết Ông Công Ông Táo
Vietnam

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời, báo cáo những việc làm của gia chủ trong một năm vừa qua. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay.

Share with friends

Quick Information
Date and time
25/01/2022 - 25/01/2022
Location
Vietnam
Ticket price
Free
Other events you may like
Sport
21/04/2024 - 21/04/2024
Independence Palace - Ho Chi Minh City
Sport
21/04/2024 - 21/04/2024
Hue City, Thua Thien Province - Hue
Sport
21/04/2024 - 21/04/2024
96th Street Park, Thanh My Loi Area - No. 36, Street 96, Quarter 2, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City HCM
Festival
27/04/2024 - 30/04/2024
Nova Hotel & Resort World - 194 Lac Long Quan Street, Phan Thiet City, Binh Thuan