Đã kết thúc
Ngày 25 tháng 01 năm 2022
0 Người tham gia | 1 Người quan tâm

Tết Ông Công Ông Táo

Thời gian bắt đầu

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

Địa điểm

Vietnam

Đăng ký

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời, báo cáo những việc làm của gia chủ trong một năm vừa qua. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay.