Đã kết thúc
Ngày 03 tháng 04 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Tết Hàn thực

Thời gian bắt đầu

Ngày 03 tháng 04 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 03 tháng 04 năm 2022

Địa điểm

Việt Nam

Đăng ký

Trong ngày Tết Hàn thực, 3 tháng 3 Âm lịch, các gia đình Việt sẽ chuẩn bị bánh trôi, bánh chay để lễ Phật, cúng gia tiên, thậm chí nhiều nơi cúng thần hoàng, bày tỏ lòng thành, hướng về cội nguồn.

Cả hai loại bánh đều được làm từ bột gạo nếp thơm, là thành quả lao động vất vả dâng lên ông bà tổ tiên, là hình ảnh thể hiện rõ nhất nền văn minh lúa nước lâu đời của dân tộc Việt Nam cùng với các loại bánh truyền thống khác như bánh chưng, bánh giầy,...