Đã kết thúc
Ngày 01 tháng 01 năm 2023
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Tết Dương lịch 2023

Thời gian bắt đầu

Ngày 01 tháng 01 năm 2023

Thời gian kết thúc

Ngày 01 tháng 01 năm 2023

Địa điểm

Việt Nam và các nước trên thế giới

Đăng ký

Tết Dương lịch, hay Tết Tây, hay Tết Quốc Tế (tiếng Anh: New Year's DayNew Year's hoặc New Year) là một ngày lễ diễn ra vào ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên trong năm theo lịch Gregorius cũng như lịch Julius, là dịp lễ quan trọng trong năm của nhiều dân tộc và nền văn hóa trên thế giới.

Tết Dương lịch có thể coi là ngày lễ chung lớn nhất, thường có pháo hoa bắn vào lúc nửa đêm khi năm mới bắt đầu theo múi giờ. Những truyền thống của ngày Tết Dương lịch trên toàn cầu bao gồm quyết định đầu năm, dịch vụ nhà thờ và đi lễ tại nhà thờ hoặc gọi điện cho bạn bè và gia đình, tổ chức tiệc mừng.