Đã kết thúc
Ngày 14 tháng 04 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Tết Chol Chnam Thmay

Thời gian bắt đầu

Ngày 14 tháng 04 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 16 tháng 04 năm 2022

Địa điểm

Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang

Đăng ký

Tết Chol Chnam Thmay, hay còn gọi là Tết vào năm mới theo tiếng Khmer, là một lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer. Lễ mừng năm mới này thường diễn ra vào giữa tháng "chét" (tức khoảng giữa tháng Tư Dương lịch). Đối với năm nhuận, Chol Chnam Thmay được tổ chức trong các ngày từ 13 đến 15 tháng 4. Năm nay, ngày Tết này diễn ra từ 14/04 đến 16/04 với nhiều nghi thức như Lễ rước Đại lịch Maha Sangkran, lễ Dâng cơm, lễ Đắp núi cát, lễ Tắm tượng Phật, tắm sư sãi và lễ Cầu siêu.