Đã kết thúc
Ngày 01 tháng 05 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Ngày Quốc tế Lao động

Thời gian bắt đầu

Ngày 01 tháng 05 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 01 tháng 05 năm 2022

Địa điểm

Việt Nam

Đăng ký

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, trở thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động trên toàn thế giới.

Ngày nay, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã trở thành ngày hội của nhân dân lao động Việt Nam, ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.