Đã kết thúc
Ngày 04 tháng 02 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Lễ hội Xuân núi Bà Đen

Thời gian bắt đầu

Ngày 04 tháng 02 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 16 tháng 02 năm 2022

Địa điểm

Xã Thạnh Tân, huyện Hoà Thành, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Đăng ký

Lễ hội Xuân núi Bà Đen là một trong những lễ hội lớn nhất khu vực Nam Bộ, diễn ra tại khu Di tích lịch sử Văn hóa - Danh thắng và du lịch núi Bà Đen nhân dịp đón năm mới. Những nghi thức trong lễ hội núi Bà vừa có tính chất trang nghiêm của lễ thức Phật giáo, vừa mang sắc thái tươi vui của tín ngưỡng dân gian, chuyển tải ước muốn của nhân dân về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.