Đã kết thúc
Ngày 24 tháng 10 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Lễ hội Kate Bình Thuận 2022

Thời gian bắt đầu

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Địa điểm

Đền tháp Pô Sah Inư, Bình Thuận

Đăng ký

Katê là một lễ hội truyền thống lớn trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn, diễn ra vào đầu tháng 7 Chăm lịch hằng năm (năm nay nhằm vào 25/10 dương lịch).

Lễ hội diễn ra trong không gian rộng lớn, bắt đầu từ các đền tháp sau đó lan tỏa về thôn, làng và cuối cùng đến mỗi gia đình người Chăm. Đây lễ hội dân gian đặc sắc, nhằm tưởng nhớ các vị thần của người Chăm và tưởng nhớ tổ tiên, ông bà.

Lễ hội Katê đã trở thành một sự kiện quan trọng của đồng bào Chăm ở Bình Thuận, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Chăm. Đồng thời, đây cũng là dịp thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước.