Đã kết thúc
Ngày 06 tháng 02 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Hội Gióng đền Sóc

Thời gian bắt đầu

Ngày 06 tháng 02 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 08 tháng 02 năm 2022

Địa điểm

Khu di tích lịch sử đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Đăng ký

Hàng năm cứ ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, người dân Sóc Sơn lại mở hội linh đình, tưởng nhớ đức Thánh Gióng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Lễ hội Gióng đền Sóc sẽ diễn ra trong ba ngày với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương, dâng hoa tre lên đền Thượng. Đây là một trong những lễ hội lớn của Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010.