Đã kết thúc
Ngày 01 tháng 01 năm 2022
0 Người tham gia | 1 Người quan tâm

Giao thừa năm 2022

Thời gian bắt đầu

Ngày 01 tháng 01 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 01 tháng 01 năm 2022

Địa điểm

Đăng ký

Giao thừa là thời điểm chuyển tiếp giữa ngày cuối cùng của năm cũ sang ngày đầu tiên của năm mới. Đây là sự kiện quan trọng trong tập quán, văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới. Tại Việt Nam, vào đêm Giao thừa năm Dương lịch, mọi người thường tập trung tại các điểm bắn pháo hoa, tham gia các chương trình nghệ thuật mừng năm mới và cùng đếm ngược đến thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1/1.