Đã kết thúc
Ngày 08 tháng 03 năm 2022
0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Festival Áo Dài Việt 2022

Thời gian bắt đầu

Ngày 08 tháng 03 năm 2022

Thời gian kết thúc

Ngày 08 tháng 03 năm 2022

Địa điểm

Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế

Đăng ký

Festival Áo Dài Việt 2022 là một hoạt động ý nghĩa, góp phần phát huy giá trị văn hóa, truyền thống, tôn vinh trang phục áo dài Việt Nam; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch thông qua những câu chuyện, những giá trị văn hóa được kể trên tà áo dài.