Mausoleum of Tu Duc

Add collection
2,075 Reviews
Thuong Ba Village, Hue City, Vietnam
7h - 17h30
Add collection

Contact Information

Tu Duc Mausoleum was recognized as a UNESCO World Cultural Heritage Site on 11/12/1993. This is the burial place of the 4th emperor of the Nguyen dynasty - King Tu Duc. Tu Duc Mausoleum has charming scenery accompanied by sophisticated architecture. The mausoleum is likened to a poetic calm water painting, with a harmonious combination of undulating mountains and hills, lush trees, green pine forests, quiet lakes.
Image source: Multiple authors
See all details

Review

5.0

Excellent

843 Reviews

Lăng Tự Đức nằm trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, tổng Cư Chánh cũ, nay là thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Lăng thờ vua Tự Đức, đời vua thứ 4 của triều nhà Nguyễn. Ông trị vì 36 năm, từ 1847-1883.
Vua Tự Đức đã sớm nghĩ đến việc xây lăng mộ cho mình ngay khi còn sống. Vốn là một người giỏi thi phú, ông đã chọn cho mình một nơi yên nghỉ xứng đáng với ngôi vị của mình, địa điểm được chọn để xây lăng trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, tổng Cư Chánh.
Ngày 8-9 âm lịch năm 1866, tức năm Tự Đức thứ 19, do việc xây dựng Vạn niên cơ, quân sĩ và dân phu phải làm lụng khổ sở, có nhiều người oán giận. Nhân sự bất mãn đó, với lý do tôn phù Đinh Đạo – cháu ruột Tự Đức – lên ngôi vua, Đoàn Hữu Trưng cùng với các em phát động cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, cuộc đảo chính thất bại.
Sau sự việc này, hối hận vì sai lầm của mình, vua đổi tên Vạn niên cơ thành Khiêm Cung và viết bài biểu trần tình. Năm 1873, Khiêm Cung mới được hoàn thành, vua Tự Đức vẫn sống thêm 10 năm nữa rồi mới qua đời.

Verified by

4.0

Very Good

899 Reviews

Có một số ngôi mộ mà bạn có thể ghé thăm nhưng, để so sánh và đối chiếu, tôi khuyên bạn nên ghé thăm cả ở đây và lăng Khải Định.

Đây là một "truyền thống" hơn, được đặt trong một khu vực cảnh quan độc đáo và có nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc. Bạn có thể cần cho phép tối thiểu khoảng 30 phút để tham quan nhưng bạn cũng sẽ được hưởng lợi bằng cách rời khỏi thị trấn vào vùng nông thôn xung quanh, đó là một phần của niềm vui.

Verified by

Location and contact

Thuong Ba Village, Hue City, Vietnam
7h - 17h30