Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc Hà Nội

Hội Gióng ở Đền Phù Đổng là lễ hội tưởng nhớ công đức của một trong bốn vị "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt: Thánh Gióng, gắn liền với truyền thuyết về cậu bé làng Phù Đổng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Hội Gióng có vai trò quan trọng trong việc liên kết cộng đồng và giáo dục, thể hiện khát vọng đất nước được thái bình, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với những giá trị nổi bật đó, ngày 16/11/2010, các thành viên ban đánh giá UNESCO đã bỏ phiếu ghi danh Hội Gióng ở Đền Phù Đổng, huyện Gia Lâm và Đền Sóc, huyện Sóc Sơn là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".

Hiển thị thêm

Theo lịch của từng chương trình biểu diễn
Hà Nội

Thông tin/ Hình ảnh từ Cộng đồng Migo