0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Vietnam Jungle Marathon 2021

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Địa điểm

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa

Đăng ký

Giải chạy Vietnam Jungle Marathon sẽ được diễn ra tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông – ngôi nhà của những khu rừng già, những ngọn núi đá vôi cao chót vót, những cánh đồng lúa bao la và những bản làng nhỏ xen kẽ nhau. Giải chạy có các cự ly 10km, 25km, 42km, 55km và 70km.