0 Người tham gia | 0 Người quan tâm

Lễ hội hoa Đà Lạt

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Địa điểm

Đà Lạt, Lâm Đồng

Đăng ký

Festival hoa Đà Lạt là lễ hội lớn nhằm tôn vinh hoa và nghề trồng hoa của Đà Lạt. Lễ Hội Festival Được diễn ra 2 năm một lần. Đây là một sự kiện mang tầm quốc gia được người dân và du khách đón chào bởi tính sôi động và hấp dẫn của hoa Đà Lạt.